Hyppää sisältöön

Beställ ämbetsbevis (som ombud)

officialcertificate.form.notice.1
officialcertificate.form.notice.2
officialcertificate.form.notice.3

Ombud för bouppteckning eller övriga ärenden använder denna blankett. Privatperson beställer ämbetsbevis i onlinetjänsten

Ämbetsbeviset är vanligen avgiftsbelagt
Läs mer om avgifter och praxis.

De med asterisk (*) markerade fälten är obligatoriska.

Person vars ämbetsbevis ska beställas

Lever/död:

Mer information som gör det lättare att utfärda ämbetsbeviset

Ämbetsbevisets användningsändamål *
Flyttat till församlingen
Flyttat från församlingen

Antal ämbetsbevis och andra viktiga uppgifter

Ämbetsbevisets språk
Ämbetsbeviset ska också innehålla information om

Ombudets uppgifter *

Leveransadress för ämbetsbeviset *
Faktureringsadress (om annan än leveransadressen)

Om dataskydd

Du är på väg att beställa ett ämbetsbevis med det elektroniska beställningsformuläret. Uppgifterna förmedlas till den församling som ämbetsbeviset beställs från. Systemet registrerar de uppgifter som du anger i beställningen. Uppgifterna används för att göra upp ämbetsbeviset och skicka faktura. De raderas ur databasen tre månader efter att de lagts in, men kan också raderas på begäran. Genom att skicka in blanketten godkänner du att uppgifterna registreras. Läs mer om dataskydd